Tájékoztató

Tájékoztató a temetkezési szolgáltatásokról, teendőkről:A családot ért gyász esetén célszerű azonnal tanácsot kérni telefonon a követendő tennivalókról és a temetkezési lehetőségekről a Golgota Temetkezés Bt. munkatársaitól.

Tudnivalók, tennivalók a haláleset bekövetkezésekor:

Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halottvizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról.

Községégben célszerű a halottszállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját ( hamvasztás, temetés ) az orvossal tudatni kell. Községekben a halottvizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.

Kórházi elhalálozás esetén a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgató engedélyére is szükség van. A halottvizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.

Külföldön történt halálesetnél az elhunyt hazaszállítását, eltemetését személyes megkeresésre vállaljuk. Rendőrségi eseteknél ( baleset, öngyilkosság ) a halottvizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki.

Maglódon és Ecseren vagy más településeken történt halálesetnél is átvállaljuk a teljes ügyintézést és szállítást.

Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket.

Teljekörű ügyintézéssel és színvonalas temetkezési szolgáltatással segítői és támasszai vagyunk a hozzánk fordulóknak

 


Szükséges okmányok:

 • Az elhunyt személyi azonossági igazolványa.
 • Külföldi állampolgár esetén az útlevele.
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
 • Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
 • Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
 • Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám. 2002. január 1-e után
 • kiállított gépjármű vezetői engedély és érvényes útlevél.
 • Meglévő sírhely, úrnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.

További szolgáltatásaink:

 • díjtalan tanácsadás felvilágosítás
 • ügyintézés a kórházban a felvételi irodán és a kórbonctanon
 • anyakönyveztetés abban az esetben ha az iratok rendelkezésre állnak
 • halott szállítás, öltöztetés, sírkő bontás-helyre állítás, koporsó, kereszt, fejfa, urna, sírásás, ravatalozás, dekorálás, sirgondozás biztosítása
 • polgári búcsúztatás és gépzene szolgáltatás biztosítása
 • fúvós vagy vonós zenekar felkérése
 • egyházi szertartás intézésében szükséges közreműködés – hamvasztás és hamvak szállítása