Szükséges okiratok

Szükséges okiratok

 •  Az elhunyt személyi azonossági igazolványa.
 • Külföldi állampolgár esetén az útlevele.
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
 • Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
 • Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
 • Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám. 2002. január 1-e után
 • kiállított gépjármű vezetői engedély és érvényes útlevél.
 • Meglévő sírhely, urnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.

 

 • További szolgáltatásaink:
 • díjtalan tanácsadás felvilágosítás
 • ügyintézés a kórházban a felvételi irodán és a kórbonctanon
 • anyakönyveztetés abban az esetben ha az iratok rendelkezésre állnak
 • koszorúk biztosítása
 • halott szállítás, öltöztetés, sírkő bontás-helyre állítás, koporsó, kereszt, fejfa, urna, sírásás, ravatalozás, dekorálás
 • polgári búcsúztatás és gépzene szolgáltatás biztosítása

 

Ügyeleti szám: Éjszakai és munkaidon túli halottszállítás bejelentése:

06 70/ 334-8121