Tájékoztató

Tájékoztató a temetkezési szolgáltatásokról, teendőkről.

A családot ért gyász esetén célszerű azonnal tanácsot kérni telefonon a követendő tennivalókról és a temetkezési lehetőségekről a Golgota Temetkezés Bt. munkatársaitól.

Tudnivalók, tennivalók a haláleset bekövetkezésekor:

Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halottvizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról.

Községégben célszerű a halottszállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját ( hamvasztás, temetés ) az orvossal tudatni kell. Községekben a halottvizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.

Kórházi elhalálozás esetén a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait.

Külföldön történt halálesetnél az elhunyt hazaszállítását, eltemetését személyes megkeresésre vállaljuk. Rendőrségi eseteknél ( baleset, öngyilkosság ) a halottvizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki.

Maglódon és Ecseren vagy más településeken történt halálesetnél is átvállaljuk a teljes ügyintézést és szállítást.

Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket.

Teljes körű ügyintézéssel és színvonalas temetkezési szolgáltatással segítői és támaszai vagyunk a hozzánk fordulóknak